ѕомощь в написании курсовых, дипломных, отчЄтов
 
¬ойти
Ћичный кабинет

Ѕелорусский €зык и литература


Ќазвание работы“ип работы—тоимость
1-∆аночы€ вобразы Ґ рамане јжэшк≥ ЂЌад ЌЄманамї–еферат15000
2-¬образны€ сродк≥ беларуск≥х прыказак урсова€ работа45000
3-ƒы€лектызмы Ґ рамане ≤.„ыгрынава УјпраҐданне крыв≥Ф урсова€ работа45000
4-¬образ настаҐн≥ка Ґ беларускай л≥таратуры.  урсова€ работа50000
5-—ацы€льна€ пс≥халог≥€ б≥л≥нгв≥зму Ґ Ѕеларус≥ - ћ.“анка-2010 урсова€ работа45000
6-∆ыццЄвы шл€х —iм€она ѕолацкага–еферат15000
7-¬ариант-5 онтрольна€ работа25000
8-јсабл≥васцей кампаз≥цы≥ паэмы я.  оласа УЌова€ з€мл€ƒипломна€ работа100000
9-Ќам≥натыҐны€ адз≥нк≥ жаночай асобы Ґ УжаночайФ л≥рыцы я.ян≥шчыц ≥ –.Ѕарав≥ковай урсова€ работа45000
127606 - —пецыф≥ка вы€Ґленн€ жаночых вобразॠу творчасц≥ ј.  ул€шова ≥ ћ. “анкаƒипломна€ работа50
149012 - Ѕеларуска€ мирава€ литаратура–еферат3
145794 - Ѕеларуска€ дзiц€ча€ лiтаратура онтрольна€ работа6
147553 - ¬ывучэнне аповесц≥ ≤.Ўам€к≥на У√андл€рка ≥ паэтФ у школе. урсова€ работа20
124929 - ¬образ шл€хты Ґ беларускай л≥таратуры 19 стагоддз€ | урсова€ работа20


ШШШШШ
—оглашение о передаче персональных данных
ƒоговор